Where is Kalanaur Located | Kalanaur Location MapCityKalanaur
StateHaryana
DistrictRohtak
Total Population16,847
Total Male8,945
Total Female7,902
Total Population (0-6 Age Group)2,527
Total Male (0-6 Age Group)1,437
Total Female (0-6 Age Group)1,090
Total Literates 11,002
Total Male Literates 6,448
Total Female Literates 4,554Last Updated on : August 05,2021