Where is Salarpur KhadarCitySalarpur Khadar
StateUttar Pradesh
DistrictGautam Buddha Nagar
Total Population10,772
Total Male6,211
Total Female4,561
Total Population (0-6 Age Group)2,098
Total Male (0-6 Age Group)1,138
Total Female (0-6 Age Group)960
Total Literates 7,065
Total Male Literates 4,653
Total Female Literates 2,412Last Updated on : February 19, 2020