Where is Muktsar Located | Muktsar Location MapCityMuktsar
StatePunjab
DistrictMuktsar
Total Population83,099
Total Male43,977
Total Female39,122
Total Population (0-6 Age Group)10,269
Total Male (0-6 Age Group)5,739
Total Female (0-6 Age Group)4,530
Total Literates 53,946
Total Male Literates 30,702
Total Female Literates 23,244Last Updated on : August 05,2021