Karni Mata Temple, Deshnoke – Temple of Rats Devotees at Karni Mata Temple

Devotees at Karni Mata Temple

Devotees in queue to get a glimpse of Karni Mata’s idol

Rats at karni Mata Temple
Black Rat at Rat temple

Advertisements