Karni Mata Temple, Deshnoke – Temple of Rats Marble carvings - Karni Mata Temple

Marble carvings – Karni Mata Temple

Karni Mata Temple have beautiful marble carvings at the entrance

Karni Mata Temple, Deshnoke
Rats at karni Mata Temple

Advertisements