Where is Tambaur-cum-ahmadabadCityTambaur-cum-ahmadabad
StateUttar Pradesh
DistrictSitapur
Total Population19,683
Total Male10,388
Total Female9,295
Total Population (0-6 Age Group)4,294
Total Male (0-6 Age Group)2,181
Total Female (0-6 Age Group)2,113
Total Literates 19,683
Total Male Literates 10,388
Total Female Literates 9,295Last Updated on : September 19, 2016