In May 2021, who won the Portuguese Grand Prix?

Amazon Daily Quiz, 27th June 2021 - In May 2021, who won the Portuguese Grand Prix?

Amazon Daily Quiz
Amazon Daily Quiz.

Amazon Quiz, The options for the question – In May 2021, who won the Portuguese Grand Prix?

  • Max Verstappen

  • Valtteri Bottas

  • Lewis Hamilton*

  • Sergio PĂ©rez

The correct answer is Lewis Hamilton.